galéria1937.


A tanonc tartozik a műhelyben a mesterének és a segédeknek feltétlen engedelmeskedni, utasításaikat, ha azok teljesíthetők, szó nélkül végretajtani. A tanonc igyekezzen szerényen és udvariasan viselkedni, modora legyen kedves és megnyerő, egyszóval úri.
Köteles a tanonc minden vendéggel szembe, foglalkozás és rangra való tekintet nélkül, akár törzs, akár futóvendég, egyformán előzékenyen viselkedni.
Az üzletbe jövő vendéget mindig a napszaknak megfelelő módon, gyenge test és főhajtással előre kell köszönteni.
Beszélgetést, vitatkozást, sem a mesterével, sem a segédekkel, de legfőképpen a vendéggel szembe nincs joga kezdeni. Beszélnie a tanoncnak, bárhol van, csak akkor szabad, ha kérdezik. Ilyenkor tartozik művelt iparos ifjúhoz illő módon csak a hozzáintézett kérdésre értelmesen felelni.
Csuklásnál, köhögésnél, tüsszentésnél, orrfújásnál, úgy egészségügyi, mint ildomossági szempontból zsebkendőt kell használni. Dohányozni a tanoncnak, mint minden más diáknak sem a műhelyben, sem az utcán, sem pedig más nyilvános helyen nem szabad. A dohányzás, eltekintve attól, hogy a serdülő szervezetre igen károsan hat, a tanoncnak rendszerint pénzébe is kerül.

barbermúzeum

A tanonc tartozik a távozó vendég ruházatának rendbe szedése után, udvariasan ajtót nyitni és illedelmesen előre köszönni. Borravalót kérni vagy várni nem szabad.Borravaló hiányban a távozó vendégre megjegyzést tenni, vagy az e feletti nemtettszést a vendéggel bármi módon éreztetni, igen sértő dolog és nagy modortalanság.
A vendég által felkinált borravalót elfogadni szabad, de azt meg kell köszönni. A borravalót a vendég előtt megolvasni illetlenség. A tanonc kapott borravalóját ne költse el hiábavalóságokra, de legfőképpen ne füstölje el, hanem gyűjtse össze és fordítsa hasznos dolgokra.